Scroll to top
© 2019, Speak Media | Digital Markedsføring

Workshop - Online Networking

Digital opkvalificering af undervisere og studerende

Lær at netværke online samt opsætte og bruge LinkedIn professionelt. Styrk jeres online profil – workshop for studerende og undervisere.

Digitale udfordringer

  • Mange virksomheder oplever, at det bliver sværere og sværere at tiltrække de rigtige kandidater.

  • De studerende oplever større og større krav til deres viden inden for digitale medier og kommunikation.

  • Med det stigende antal sociale medier er det svært for virksomheder at vurdere, hvor der skabes størst brand awareness, kundeinteraktion og konkurrence.

  • Mange studerende kæmper for at tilpasse sig en omskiftelig branche, uden input omkring mediernes trends og tendenser i erhverslivet - nu og i fremtiden.

De studerendes/undervisernes udbytte

  • Mange virksomheder oplever, at det bliver sværere og sværere at tiltrække de rigtige kandidater.

  • De studerende oplever større og større krav til deres viden inden for digitale medier og kommunikation.

  • Med det stigende antal sociale medier er det svært for virksomheder at vurdere, hvor der skabes størst brand awareness, kundeinteraktion og konkurrence.

  • Mange studerende kæmper for at tilpasse sig en omskiftelig branche, uden input omkring mediernes trends og tendenser i erhverslivet - nu og i fremtiden.

Eksempel på undervisningsforløb

Dag 1 – Foredrag for studerende og deres undervisere

09.05 – 09.30
1. del:
Introduktion til Netværksteori og forståelse.

09.30 – 09.55
2. del:
LinkedIn Level 1 – Forståelse af LinkedIn og opsætning af din profil.

09.55 – 10.20
3. del:
Grundlæggende forståelse for netværkskulturen.

10.20 – 10.45
4. del: LinkedIn
Level 2 – Udnyt content marketing og lær hvordan du udvider dit netværk.

Materialer:
Powerpoint fra foredraget.

Dag 2 – Workshop for undervisere

09.05 – 09.55
1. del:
Udvidet netværksteori og forståelse.

09.55 – 10.45
2. del:
LinkedIn Level 1 – Udvidet forståelse af LinkedIn og opsætning af din profil.

10.45 – 11.35
3. del:
Udvidet forståelse for netværkskulturen.

11.35 – 12.25
4. del: LinkedIn
Level 2 – Udnyt content marketing og lær hvordan du udvider dit netværk.

Undervisningsmaterialer:
– E-learning videoer
– E-bøger
– Powerpoint

Udsnit af Sebastian's PP - Hvad er et netværk?

Udsnit af Morten's PP om LinkedIn

De 4 uddannelsesområder med korte beskrivelser af de 4 elementer

Netværksteori og forståelse:
Lær hvordan du opbygger og bruger dit netværk professionelt

Netværkskultur:
Lær hvordan du netværker i en online og International verden.

LinkedIn Level 1:
Lær hvordan du bruger LinkedIn til at netværke. Du lærer at opsætte din profil så den VIRKER, og hvordan LinkedIn virker som medie.

LinkedIn Level 2:
Lær at lave cotent marketing der understøtter din online profil i form af artikler og aktiv brug af grupper på LinkedIn.

Workshoppen gør dig i stand til at varetage den fremadrettede uddannelse af de studerende inden for den digitale sfære.

Se et udsnit af LinkedIn level 2

Foredragsholdere & teamet bag workshoppen

Sebastian Storm
Ejer & konsulent
Storm | Connect

Med udgangspunkt i strategisk og interpersonel kommunikation har Sebastian en indsigt i de forhold og dynamikker, der gør sig gældende i mellemmenneskelig kommunikation, både on- og offline, hvilket han evner at gøre forståeligt og brugbart i erhvervsmæssig kontekst. Han har bl.a. været fast indlægsholder på Niels Brocks Master Classes om Innovation ang. brugen af networking for entreprenører – og har erfaring med undervisning af 18-26 årige som ekstern underviser på Niels Brock, JTP. Sebastian bruger LinkedIn aktivt i arbejdet med og udbygningen af sit eget netværk og for sit firma.

Kontakt
www.stormconnect.dk
storm@stormconnect.dk
+45 28 70 92 61

Morten Holm
Head of Digital
Speak Media DK

Har i mange år arbejdet med online markedsføring og har en bred og dyb viden om sociale medier, social selling og sell without selling. Morten rådgiver i dag nationale og internationale virksomheder, samt offentlige institutioner om brugen af sociale medier. Siden 2016 har Morten uddannet samlet over 4000 medarbejdere og ledere i brugen af sociale medier, i nationale- og internationale virksomheder. Morten er dagligt aktiv på LinkedIn, hvor han i dag har over 15.000 kontakter og følgere.

Kontakt
www.speakmedia.dk
morten@speakmedia.dk
+45 2293 7000

Priser – Foredrag, workshop og frikøb af undervisningsmateriale

150 kr. pr. elev. (Regnet ud fra antal elever i indeværende regnskabsår)

 

Undervisningsmateriale består af
Undervisnings videoer, E-bog, samt powerpoints, og kan bruges af både elever og undervisere.

Workshop for undervisere, og ansatte på uddannelses stedet:
1000 kr. pr. deltager.

 

Foredrag
Der stilles 2-3 kick-off foredrag for elever og undervisere gratis til rådighed ved indgåelse af aftalen.

Priserne er gældende for alle, af undervisningsministeriet godkendte uddannelser:
Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, hf)
Erhvervsgrunduddannelsen (egu)
Kombineret Ungdomsuddannelse
Reform af de forberedende tilbud (FGU)
Erhvervsuddannelser (eud, euv, eux)
Produktionsskoler
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Almen voksenuddannelse (avu)
Integrationsgrunduddannelsen (IGU)